mischa

Krásný den

Nahlédněte do mého světa přítomnosti, jógy, kakaových ceremonií, hi-end mocktailů, osobní a profesní cesty. Vděčnost, přítomný okamžik a vědomé žití považuji jako hlavní předpoklady šťastného života. Jsou nám vždy a všude přístupné. Inspirujme jeden druhého a dovolme si společně růst

Primární příčinou neštěstí nikdy není situace, ale myšlenky o ní. Proto si všímejte svých myšlenek. Oddělte je od situace, která je vždy neutrální. Vždy je taková, jaká je. Toto je situace nebo skutečnost a toto jsou mé myšlenky o ní. Místo toho, abyste vymýšleli příběhy, zůstaňte u faktů.

– Eckhart Tolle –