Kto som

Som duša putujúca v ľudskej podobe, nabitá skúsenosťami a znalosťami, narodená na Slovensku. Už od mladosti ma fascinoval bartending, ktorý som vnímala nielen ako umenie prípravy drinkov, ale predovšetkým ako možnosť nadväzovania hlbokých spojení s hosťami. Táto vášeň ma viedla k rozhodnutiu opustiť Európu a prežiť deväť rokov v Austrálii, kde som čelila výzvam, ale tiež zažívala nezabudnuteľné okamihy, ktoré ma formovali.

Moja láska k oceánu sa prehĺbila počas pobytu v Austrálii, kde som trávila rána a večery plávaním, bodysurfingom či freedivingom. Oceán ma inšpiroval svojou živosťou a slobodou a stal sa pre mňa zdrojom obrovskej energie, ktorú som ďalej skúmala prostredníctvom praktizovania rôznych stupňov jogy pri východoch a západoch slnka na pláži.

V oblasti bartendingu som si počas niekoľkých rokov osvojila mnoho zručností, zúčastnila sa svetových kokteilových súťaží a stala som sa známou osobnosťou v rámci barmanského sveta v Sydney. Napriek tomu to, čo ma na tejto práci skutočne napĺňalo, bol ľudský prístup, vytváranie komunity a empatia medzi mnou, hosťami a kolegami.

Nočný život bol energeticky vyčerpávajúci a prišiel čas presadnúť na ďalšiu životnú etapu. Nasledovalo cestovanie, freediving v rôznych kútoch sveta, prehlbovanie jógových znalostí a skúseností, stretnutie spriaznenej duše a následne presun späť na Starý kontinent. Po návrate do Európy sme prevzali rodinný penzión, ktorý sme premenili na jógové centrum. Tento krok mi umožnil spojiť sa s ďalšími podobne naladenými dušami. Vrátila som sa k bartendingu v nealkoholickej forme, objavujúc rastlinnú diverzitu mimo kulinársky kontext.

Moja vášeň zostáva rastlinná strava, varenie, ekológia a osobný rast. Porozumenie ľudskej mysli, láska k prírode, hudba a vzťahy sú pre mňa kľúčové. Cestovanie mi umožňuje spoznávať rôzne kultúry, čo prehlbuje moju empatiu a vnímanie súvislostí. Ceremoniálne kakao ma sprevádza na mojej ceste ako duševná medicína, organizujem kakao ceremonie a som nadšencom porozumenia hlasu srdca a svojho vnútorného guru.

Život vo vesnici, obklopená prírodou, mi umožnil objaviť svet prítomnosti a vďačnosti. Venujem sa vnútornému rastu, mindfulness a rada ponúknem svoje skúsenosti všetkým, ktorí vstúpia do môjho sveta.

PS: Zoznam certifikácií tu nenájdete. Samozrejme, že mám v rukáve kurzy. Mám však pocit, že zoznam certifikácií nie je nikdy taký výrečný ako introspektívny pohľad, autenticita, úprimné vzťahy a pochopenie základných väzieb v živote.

Kde sa cítim doma